Toimintaa

Toimintasuunnitelma 2017

1. Asukkaiden yhteiset tilaisuudet

· Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous

 • Muut asukastilaisuudet ja teemaillat (mahd. Veijo Meren kirjallisuusilta)
 • Elojuhlat (elokuu)
 • Itsenäisyyspäivän lipunnosto- ja kahvitilaisuus 6.12.
 • Uuden vuoden ilotulitustapahtuma  

2. Vaikuttaminen

 • Jäsenistön ehdotusten ja aloitteiden käsittely ja kanavointi
 • Vaikutetaan Tammisalon kaavoitus- ja rakentamishankkeisiin sekä aluesuunnitelman toimeenpanoon
 • Edistetään julkisia liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta
 • Edistetään tietoliikenneyhteyksien  kapasiteettia ja toimivuutta Tammisalossa
 • Edistetään tammisalolaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia
 • Toimitaan yhdyssiteenä muihin Tammisalon yhdistyksiin ja yhteisöihin
 • Edistetään Tammisalon näkyvyyttä ja vaikuttavuutta Helsingin ja muiden viranomaisten päätöksenteossa
 • Kehitetään yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja liike-elämän kanssa.

3. Ympäristöasiat

 • Ympäristönhoidon edistäminen Tammisalossa
 • Helsingin sisälahtien kunnostussuunnitelman edelleen kehittäminen.
 • Puistojen ja viheristutusten kunnostus ja ylläpito, istutustalkoot, puistokummit

4. Historia-/kulttuuriohjelma/vierailut

 • Tammisalon kulttuuriympäristösitoumuksen seuranta
 • Suomen itsenäisyyden juhlavuoden näyttely
 • Mahd. virsilauluiltia yhteistyössä seurakunnan kanssa
 • Yritysvierailut  (Marimekko, Planmeca, Vantaan jätteenpolttolaitos ym.)

5. Muu jäsentoiminta

 • Isännänviirin, Tammisalon historiakirjan  sekä kaupunkipolku-esitteen myynti

6. Tiedottaminen

 • Tammisalon Sanomat, 2 numeroa sekä Elojuhlan erillistiedotteet
 • Osallistutaan sidosryhmien tilaisuuksiin (MLL, partio, vanh.yhdistys, VPK)
 • Tammisaloseuran kotisivujen sekä facebook-sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Ilmoitustaulun ylläpito, uuden ilmoitustaulun hankinta

7. Hallinto

 • Seuran toiminta perustuu palkattomaan vapaaehtoistyöhön
 • Hallitus kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa, työryhmä- ym. kokouksia järjestetään tarvittaessa.