Toimintaa

Toimintasuunnitelma 2018

1. Asukkaiden yhteiset tilaisuudet

· Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous sekä asukasillat

 • Elojuhlat (elokuu)
 • Itsenäisyyspäivän lipunnosto- ja kahvitilaisuus 6.12.
 • Uuden vuoden ilotulitustapahtuma  

2. Vaikuttaminen

 • Edistetään Tammisalon ja sen asukkaiden etuja Helsingin ja muiden viranomaisten päätöksenteossa
 • Vaikutetaan Tammisalon kaavoitus- ja rakentamishankkeisiin sekä edistetään aluesuunnitelman toimeenpanoa
 • Parannetaan julkisia liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta mm seuran liikennetyöryhmän esitysten pohjalta
 • Seurataan tietoliikenneyhteyksien toimivuutta Tammisalossa
 • Edistetään tammisalolaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia
 • Toimitaan yhdyssiteenä muihin Tammisalon yhdistyksiin ja yhteisöihin
 • Kehitetään yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja liike-elämän kanssa.

3. Ympäristöasiat

 • Helsingin sisälahtien kunnostussuunnitelman edelleen kehittäminen
 • Puistojen ja viheristutusten kunnostus ja ylläpito, istutustalkoot, puistokummit

4. Historia-/kulttuuriohjelma/vierailut

 • Tammisalon kulttuuriympäristösitoumuksen seuranta
 • Järjestetään retkiä ja vierailuja lähialueen yrityksiin ja muihin kohteisiin
 • Järjestetään Veijo Meren kirjallisuusilta
 • Toteutetaan Tammisaloa koskeva valokuvanäyttely
 • Järjestetään Onnitalon kanssa kuvataidekilpailu seinämuraalin toteuttamiseksi

5. Muu jäsentoiminta

 • Isännänviirin (50/45 euroa), Tammisalon historiakirjan(30/25 euroa)  sekä kotikaupunkipolku-esitteen (5 euroa) myynti

6. Tiedottaminen

 • Tammisalon Sanomat, 2 numeroa sekä Elojuhlan erillistiedote
 • Edistetään Tammisalon näkyvyyttä sidosryhmien tilaisuuksissa
 • Tammisaloseuran kotisivujen uusiminen sekä facebook-sivuston ylläpito
 • Asennetaan seuralle uusi ilmoitustaulu kierrätyspisteen läheisyyteen

7. Hallinto

 • Seuran toiminta perustuu palkattomaan vapaaehtoistyöhön
 • Hallitus kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa, työryhmä- ym. kokouksia järjestetään tarvittaessa
 • Seuralla on liikennetyöryhmä, näyttelytyöryhmä, tiedotustyöryhmä sekä rantatyöryhmä